Zmiana warunków znaczącej umowy z BNY National Trust TFI S.A.

Warszawa, dnia 2006-06-28
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 28 czerwca 2006r. został podpisany Aneks do Umowy z BNY National Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 27 lutego 2006r., o zawarciu której Emitent informował Raportem bieżącym nr 23/2006 z dnia 27 lutego 2006r.
Aneks zmienia termin wygaśnięcia Umowy z dnia 30 czerwca 2006r. na 30 września 2006r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Prezes Zarządu
Paweł Bala