Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie z powództwa Capital Partners S.A. przeciwko SGB-Bank S.A. oraz Polnord S.A. o zapłatę

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2019 z dnia 28 maja 2019 r. oraz 16/2020 z dnia 28 października 2020 r. informuje o otrzymaniu od pełnomocnika procesowego informacji, że w dniu 26 listopada 2020 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej ogłosił wyrok, w którym oddalił apelację. Wyrok jest prawomocny. Spółka zamierza wystąpić z wnioskiem o pisemne uzasadnienie wyroku. Po analizie pisemnego uzasadnienia Spółka podejmie decyzję o ewentualnym złożeniu skargi kasacyjnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu