Oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Warszawa, dnia 2005-06-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 17/2005 – oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przekazuje w załączonym dokumencie oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych “Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005”.

Załącznik: Zasady Ładu korporacyjnego Capital Partners SA

Prezes Zarządu
Paweł Bala