Uzupełnienie do Raportu bieżącego nr 28/2004

Warszawa, dnia 2004-07-06
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w uzupełnieniu do Raportu bieżącego nr 28/2004, podaje informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.

Pan Michał Suflida

Lat 32. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Zarządzania Strategicznego i Operacyjnego. W roku 1998 ukończył Podyplomowe Studium Inwestycji, a w 2001 Podyplomowe Studium Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej. W roku 1998 zdał egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółce Skarbu Państwa. W latach 1996 – 1997 pracował jako Dealer i Analityk Finansowy w Banku Przemysłowo-Handlowym. Następnie, w latach 1997 – 1999, jako Analityk Finansowy i Zarządzający Portfelem w ING-BSK Asset Management. W latach 1999 – 2001 objął stanowisko Dyrektora Biura Inwestycji w Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. W latach 2001 – 2004 Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Dom Książki S.A. Od roku 2001 jest członkiem Rady Nadzorczej Stomil Sanok S.A.

Pan Zbigniew Hayder

Lat 56. Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w ówczesnej Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1970 – 1977 pracował jako Asystent na macierzystym wydziale, z półtoraroczną przerwą w latach 1971 – 1973, kiedy pracował jako Radca w Gabinecie Ministra Handlu Zagranicznego. W latach 1976 – 1977 odbył roczną praktykę w USA. Następnie zatrudniony był do roku 1993 w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego “Metronex”, a latach 1986 – 1991 z ramienia macierzystej firmy był Prezesem polskiej spółki handlowej “Unitronex” w USA. Od 1994 do 1997 roku pracował w warszawskim biurze amerykańskiej firmy inwestycyjnej MMP Investments, Inc., a jednocześnie był Wiceprezesem Zarządu Domu Markierskiego “ProCapital” S.A. Od 1998 roku Prezes Zarządu firmy Capital Management Corporation Sp. z o.o., a od 2000 roku – firmy ukraińskiej z polskim kapitałem – Polinvest Sp. z o.o. w Jałcie. W latach 1990 – 1997 był członkiem Rady Nadzorczej firmy konsultingowej ProInvest Sp. z o.o.

Pan Tomasz Kozieło

Lat 31. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Bankowości i Finansów. W roku 1997 zdobył specjalizację z zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych w Sztokholmskim Międzynarodowym Instytucie Bankowości przy Uniwersytecie Sztokholmskim. W roku 2002 ukończył studia doktoranckie przy Kolegium Zarządzania i Finansów Katedry Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Od roku 1996 związany z Centralą TUiR “WARTA” S.A., gdzie zaczynał karierę jako Inspektor w Biurze Inwestycji Kapitałowych. W roku 1998 objął stanowisko Starszego Inspektora w Biurze Strategii i Rozwoju Kapitałowego, a w 1999 Specjalisty w Biurze Finansów i Rachunkowości Centrali TUiR “WARTA” S.A.

Obecna działalność nowych członków Rady Nadzorczej nie jest konkurencyjna w stosunku do Capital Partners S.A.

Podstawa Prawna: par. 4 pkt 3 ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu

Prezes Zarządu
Paweł Bala