Zbycie akcji Spółki Telmax S.A.

Warszawa, dnia 2003-05-15
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 15 maja 2003r. rozliczona została transakcja sprzedaży 4.418 (słownie: cztery tysiące czterysta osiemnaście) akcji na okaziciela spółki Telmax S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Całkowita wartość transakcji wyniosła 163.466,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych), a średnia wartość zbycia jednej akcji 37,00zł.

Wartość zbytych aktywów przekracza 20% kapitału własnego Spółki.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001