oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Warszawa, dnia 2007-06-04
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 29/2007 – oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przekazuje w załączonym dokumencie oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w “Dobrych praktykach w spółkach publicznych w 2005”.

Oświadczenie Zarządu Capital partners S.A. o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Podstawa Prawna: par. 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prezes Zarządu
Paweł Bala