Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 26 października 2017r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 października 2017r. reprezentowane było 35,17% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:
– Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.680.000 akcji, co dawało 45,49% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 16,00% w ogólnej liczbie głosów,
– Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 2.989.223 akcji, co dawało 36,95% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 13,00% w ogólnej liczbie głosów oraz
– Pan Mirosław Kuś, który wykonywał prawo głosu z 1.020.000 akcji, co dawało 12,61% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 4,43% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu