Sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Warszawa, dnia 2005-08-17
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 22/2005 –

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia w załączonym dokumencie treść tekstu jednolitego Statutu Spółki na dzień 17 sierpnia 2005r.

Podstawa Prawna: par. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b RO – statut sporządzony jednolity tekst

Prezes Zarządu
Paweł Bala