Niedojście do zawarcia ugody

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 13 maja 2015r. (korekta z dnia 14 maja 2015r.) Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że dniu 26 lutego 2016r. Spółka otrzymała informację od pełnomocnika procesowego, że na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy stwierdził, że nie doszło do zawarcia ugody.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Paweł Bala
Prezes Zarządu