Zawarcie znaczącej Umowy

Warszawa, dnia 2004-02-02
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2003r. została zrealizowana znacząca Umowa z Zakładami Chemicznymi i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW Spółka Akcyjna podpisana w dniu 14 listopada 2003r.
Głównym celem Umowy było opracowanie i realizacja procesu pozyskania kapitału dla Zakładów Chemicznych i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW Spółka Akcyjna w drodze publicznej emisji akcji.
Po powzięciu w dniu 26 stycznia 2003r. informacji o wartości akcji objętych przez inwestorów w ramach emisji zawarta Umowa została uznana za znaczącą umowę, gdyż wartość przedmiotu Umowy przekroczyła 20% kapitałów własnych.

Podstawa Prawna: par. 7 załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001 – Regulamin obrotu.