Wprowadzenie do obrotu na rynku obligacji I emisji

Warszawa, dnia 2002-07-08

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 11/2002 – wprowadzenie do obrotu na rynku obligacji I emisji

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2002r. Zarząd Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert podjął Uchwałę nr 47/02 w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku obligacji Capital Partners S.A.

Zgodnie z powyższą Uchwałą wprowadzono do obrotu na rynku w trybie zwykłym 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela I emisji spółki Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda. Data rozpoczęcia obrotu obligacjami przypada na dzień 8 lipca 2002 r. a zakończona zostanie w dniu 26 maja 2004 r. Dla obligacji określona została jednostka obrotu w ilości 1 szt. i jednostka obligatoryjna w ilości 10 szt.

Symbol obligacji – CAP0604.

Podstawa Prawna: par. 43 pkt. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r.

Prezes zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Pietkun