Zawarcie istotnego porozumienia przez podmiot powiązany

Warszawa, dnia 2006-09-11
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od podmiotu powiązanego – spółki CP Energia S.A. zawiadomienie o zawarciu porozumienia z Solaris Bus & Coach S.A. w sprawie projektu “autobusy na LNG”. Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy oraz wspierania w dążeniu do rozwoju i wprowadzania technologii LNG do komunikacji miejskiej, przy czym CP Energia S.A. zobowiązała się do wybudowania w terminie do 30 listopada 2007r. co najmniej jednej stacji paliw do tankowania LNG oraz zapewnienia dostaw LNG na jej potrzeby. Solaris Bus & Coach S.A. zobowiązała się w tym samym terminie do zaprojektowania, przygotowania do produkcji oraz gotowości sprzedaży autobusów miejskich zasilanych LNG.
Capital Partners S.A. posiada 50% akcji i 50% głosów na walnym zgromadzeniu CP Energia S.A

Solaris Bus & Coach S.A. (www.solarisbus.pl) jest przedsiębiorstwem rodzinnym z siedzibą w Bolechowie koło Poznania. Produkuje nowoczesne autobusy miejskie, międzymiastowe, turystyczne, trolejbusy, a także autobusy specjalne.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – Informacje poufne

Prezes Zarządu
Paweł Bala