Wycena i wykup części certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ na dzień 31 maja 2021 r. oraz potwierdzenie wykupu 35.000 certyfikatów inwestycyjnych za łączną kwotę 10.147,90 tys. zł. Wartość jednego certyfikatu wyniosła na ten dzień 289,94 zł. Na dzień 31 marca 2021 r. wartość ta wynosiła 287,94 zł.
Jednocześnie informujemy, że wycena na 31 maja 2021 roku została sporządzona w związku ze złożonym przez Spółkę żądaniem wykupu 35.000 certyfikatów inwestycyjnych. Spółka posiada obecnie 76.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu