zmiana terminów publicznej oferty obligacji imiennych serii E

Warszawa, dnia 2007-04-23
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 23/2007 – zmiana terminów publicznej oferty obligacji imiennych serii E

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. na podstawie pkt 12 Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z publiczną emisją obligacji imiennych serii E (“Obligacje”) podjął decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania wpłat na Obligacje do dnia 24 kwietnia 2007 roku do godziny 16.00.
O podjęciu decyzji o emisji Obligacji imiennych serii E Emitent informował Raportem bieżącym nr 22/2007 z dnia 10 kwietnia 2007r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Prezes Zarządu
Paweł Bala