Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym informuje, że zmianie ulegnie data przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku, wskazana raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku.
Pierwotnie wskazany na dzień 24 sierpnia 2022 roku termin został przesunięty na dzień 7 września 2022 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Paweł Bala

Prezes Zarządu