Zawarcie znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2004-09-22
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 21 września 2004r. podpisana została umowa z firmą Man Investments AG z siedzibą w Pfaffikon, Szwajcaria.

Przedmiotem umowy (Intermediary Agreement) jest prezentowanie i promowanie produktów inwestycyjnych oferowanych przez Grupę Man oraz pozyskiwanie inwestorów zainteresowanych nabyciem tych produktów. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ma charakter prowizyjny. W umowie nie jest przewidziane stałe wynagrodzenie należne którejkolwiek ze stron. Umowa została zawarta na warunkach, które obowiązują partnerów Man Investments AG na całym świecie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa nie zawiera postanowień co do kar umownych, jak i zastrzeżonych warunków i terminów. Umowa została uznana za znaczącą, gdyż potencjalna wartość otrzymanego wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy przekroczy 20% kapitałów własnych.

Man Investments AG jest niezależnym i globalnym liderem w dziedzinie inwestycji alternatywnych, dostarczając innowacyjne produkty i rozwiązania dostosowane dla klientów prywatnych i instytucjonalnych. Założona w 1983 roku, wprowadziła na rynek około 450 produktów inwestycyjnych. Man Investments AG jest częścią Man Group plc, firmy działającej w dziedzinie międzynarodowych usług finansowych o kapitalizacji 4 mld GBP, która notowana jest na London Stock Exchange i jest częścią indeksu wielkich spółek FTSE 100.

Podstawa Prawna: par. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2004 (z póź. zm.)

Prezes Zarządu
Paweł Bala