Rejestracja CP Energia S.A.

Warszawa, dnia 2005-06-14
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 10/2005 – rejestracja CP Energia S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 7/2005 z dnia 5 maja 2005r. o objęciu udziałów CP Energia S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego rejestracji Spółki CP Energia S.A. w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000235405.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 1 RO – nabycie lub zbycie aktywów o znacznej wartości

Prezes Zarządu
Paweł Bala