Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2016r. otrzymał oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
Na dzień 30.09.2016r. wartość jednego certyfikatu wynosi 432,76 zł. Na dzień 30.06.2016r. wartość wynosiła 407,42 zł.
Spółka posiada 248.561 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu