Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Zarząd Capital Partners SA ( dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Joannę Kwiatkowską-Rulnicką, będącą osobą blisko związaną z Panem Marcinem Rulnickim pełniącym funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Powiadomienie o dokonaniu w dniu 18-05-2018 transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Joannę Kwiatkowską-Rulnicką

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala

Prezes Zarządu