Liczba akcji objętych ofertami sprzedaży w ramach skupu akcji własnych

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. otrzymała od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. informację o złożonych ofertach w ramach Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2021 r. (raport bieżący nr 13/2021). Akcjonariusze złożyli łącznie 77 ważnych ofert sprzedaży, które obejmowały łącznie 3.332.125 akcji Spółki. W ramach zaproszenia Spółka zamierzała nabyć nie więcej niż 5.610.000 akcji, w związku z czym Spółka nabędzie wszystkie akcje objęte ważnymi ofertami sprzedaży. Planowanym dniem rozliczenia transakcji jest 2 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu