Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 września 2022 r.

Capital Partners S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 września 2022 r. reprezentowane było 19,84% kapitału akcyjnego.
Ponad 5% głosów posiadał Bala Paweł, który wykonywał prawo głosu z 2.709.020 akcji, co dawało 100% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 19,84% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu