Przerwa w obradach NWZA

Warszawa, dnia 2003-04-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 30 kwietnia 2003r. podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została ogłoszona przerwa w obradach.

Wznowienie obrad NWZA nastąpi w dniu 14 maja 2003r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50, w Warszawie.

Podstawa Prawna: par. 28 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001