zawarcie znaczącej umowy – Korekta

Warszawa, dnia 2007-05-25
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 26/2007 korekta – zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w treści Raportu bieżącego nr 26/2007 z dnia 25 maja 2007r. omyłkowo podana została data zawarcia umowy. Zamiast 25 sierpnia 2007r. powinno być 25 maja 2007r.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Prezes Zarządu
Paweł Bala