Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji TFI Capital Partners SA

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Spółka podpisała aneks do listu intencyjnego, o którym informacje zostały przekazane w raporcie bieżącym nr 3/2020 z 6 lutego 2020 r. Strony potwierdziły w nim zamiar przeprowadzenia transakcji i postanowiły o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. wszystkich terminów uzgodnionych wcześniej na 30 kwietnia 2020 r. Pozostałe warunki określone w liście pozostały bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu