Wykup certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 8 kwietnia 2022 r. otrzymała informację o wykupie 46.127 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ za łączną kwotę 17.106.659,22 zł. Po dokonaniu tego wykupu Spółka posiada 30.502 certyfikaty inwestycyjne Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu