Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 6 lipca 2021 r. powiadomienia o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki przez Pana Zbigniewa Kulińskiego, Członka Rady Nadzorczej.
Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załącznik: Powiadomienie o dokonaniu w dniu 2 lipca 2021 r. transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Zbigniewa Kulińskiego

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala

Prezes Zarządu