Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 24 czerwca 2005r.

Warszawa, dnia 2005-06-24
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 16/2005 – treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 24 czerwca 2005r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 24 czerwca 2005r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Lindleya 14A lokal 7, w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Capital Partners S.A. zaprotokołowane za Repertorium A numer 4738/2005.
Treść podjętych przez ZWZ uchwał stanowi dokument w załączniku.

Załącznik:
Uchwały ZWZA z 24.06.2005
Załącznik do Uchwały nr 20 ZWZA z 24.06.2005

Prezes Zarządu
Paweł Bala