Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 26 czerwca 2014r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 26 czerwca 2014r. reprezentowane było 31,51% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:

Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 3.818.596 akcji, co dawało 49,59% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 15,62% w ogólnej liczbie głosów, oraz
Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 3.230.000 akcji, co dawało 41,95% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 13,22% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Paweł Bala

Prezes Zarządu