Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Capital Partners S.A.  (dalej „Spółka”), na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

I. Raporty kwartalne:
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2017r. – 27 kwietnia 2017r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2017r. – 26 października 2017r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio za: II kwartał 2017r. oraz IV kwartał 2016r.

II.  Raport półroczny:
Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2017r. – 7 września 2017r.

III. Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny (R) za rok 2016 – 21 marca 2017r.
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej (RS) za rok 2016 – 21 marca 2017r.

Jednocześnie, na podstawie § 83 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Spółka informuje, że nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Paweł Bala

Prezes Zarządu