projekty uchwał na ZWZ Capital Partners SA zwołane na dzień 19 czerwca 2007r

Warszawa, dnia 2007-06-06
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 31/2007 – projekty uchwał na ZWZ Capital Partners SA zwołane na dzień 19 czerwca 2007r.

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączonym dokumencie projekty uchwał na posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołane na dzień 19 czerwca 2007r.

Załącznik: Projekty uchwał ZWZ Capital Partners SA zwołanego na dzień 19 czerwca 2007r.

Podstawa Prawna: par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala