Zmiana lokalizacji biura Capital Partners S.A. i jednostki zależnej

Warszawa, dnia 2006-05-04
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje o zmianie z dniem 1 maja br. lokalizacji biura Spółki. Nowy adres biura Capital Partners S.A. to ul. Królewska 16 (budynek Saski Crescent, III piętro), 00–103 Warszawa. Zmianie uległ również numer telefoniczny i faksowy. Aktualne numery to – tel. +48 22 330 68 80, fax +48 22 330 68 81.
Pod wskazanym adresem będzie mieścić się również siedziba spółki, po dokonaniu jej rejestracji przez właściwy sąd.
Jednocześnie informujemy, że spółka zależna Dom Maklerski Capital Partners S.A. również zmieniła lokalizacje biura na ul. Królewską 16 (budynek Saski Crescent, III piętro), 00–103 Warszawa. Nowy numer telefoniczny i faksowy do DM Capital Partners S.A. to: tel. +48 22 330 68 88, fax +48 22 330 68 89.

Prezes Zarządu
Paweł Bala