Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners SA w dniu 28 kwietnia 2011r.

Warszawa, dnia 2011-04-28
Komisja Nadzoru Finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 kwietnia 2011r. reprezentowane było 25,54% kapitału akcyjnego i głosów. Ponad 5% głosów posiadali:
– Pan Adam Chełchowski, który wykonywał prawo głosu z 3.230.000 akcji, co dawało 51,75% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 13,22% w ogólnej liczbie głosów,
– Pan Paweł Bala, który wykonywał prawo głosu z 2.618.596 akcji, co dawało 41,95% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 10,71% w ogólnej liczbie głosów, oraz
– Pan Konrad Korobowicz, który wykonywał prawo głosu z 377.500 akcji, co dawało 6,05% głosów na tym zgromadzeniu i stanowi 1,54% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Prezes Zarządu
Paweł Bala