Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Warszawa, dnia 2005-02-02
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 3/2005 – Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 2 lutego br. wybrała ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, podejmując odpowiednio Uchwałę nr 1/II/2005 i 2/II/2005. Przewodniczącym Rady Nadzorczej został pan Jacek Jaszczołt, pełniący dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego, a Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej został pan Tomasz Kozieł.

Informacja o wieku, posiadanym wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych pana Jacka Jaszczołta została podana do publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 32/2003 w dniu 15 maja 2003r., a pana Tomasza Kozieła Raportem bieżącym nr 30/2004 w dniu 6 lipca 2004r.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 31 RO – powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Prezes Zarządu
Paweł Bala