Częściowe zwolnienie zastawu finansowego

Warszawa, dnia 2009-01-16
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 3/2009 – Częściowe zwolnienie zastawu finansowego

Zarząd Spółki Capital Partners S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 15/2008 z dnia 25 kwietnia 2008r., informuje o częściowej zmianie przedmiotu zastawu finansowego ustanowionego celem zabezpieczenia wierzytelności PKO BP S.A. wynikającej z zawartej w dniu 22 kwietnia 2008r. Umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 20 mln złotych.
W dniu 15 stycznia 2009r. zwolniony został zastaw na 5.755.100 akcjach eCard S.A. o wartości nominalnej 5.755.100,00zł.
Pozostałe informacje przekazane Raportem bieżącym nr 15/2008 nie uległy zmianie.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji

Wiceprezes Zarządu
Maciej Górski