Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 6 lipca 2020 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 30.06.2020 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 256,55 zł. Na dzień 31.03.2020 r.​ wartość ta wynosiła 274,33​ zł. Spółka posiada 111.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu