Złożenie wniosku o zawezwanie do zawarcia ugody – KOREKTA

Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że w treści Raportu bieżącego nr 7/2015 z dnia 13 maja 2015 roku błędnie został wskazany rok, w którym zaistniały opisywane zdarzenia, tj. zamiast roku 2014 powinien być rok 2015.

Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Paweł Bala

Prezes Zarządu