Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 03 stycznia 2019 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 31.12.2018 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 378,83 zł. Na dzień 28.09.2018 r. wartość ta wynosiła 419,22 zł. Spółka posiada 111.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
W załączeniu przekazujemy informację dodatkową o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ.

Informacja dodatkowa o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ na dzień 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu