Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za rok 2020

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), niniejszym informuje, że zmianie ulegnie data przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020, wskazana raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku. Pierwotnie wskazany na dzień 28 kwietnia 2021 roku termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 został przesunięty na dzień 30 kwietnia 2021 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku, wskazane powołanym raportem bieżącym nr 2/2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku nie ulegają zmianie, przy czym w związku ze sprzedażą wszystkich akcji spółki zależnej, Spółka nie będzie sporządzała skonsolidowanych sprawozdań kwartalnych i skonsolidowanego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Paweł Bala

Prezes Zarządu