Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2016 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) zawiadomienie od Członka Zarządu, dotyczące transakcji na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez osobę blisko z nim związaną.
Z wyżej wymienionego zawiadomienia wynika, iż osoba blisko związana z Członkiem Zarządu dokonała: i) w dniu 14 czerwca 2016 r. kupna na GPW w trybie transakcji na sesji giełdowej 10.474 akcji Spółki, po cenie 2,58 zł za jedną akcję, ii) w dniu 14 czerwca 2016 r. kupna na GPW w trybie transakcji na sesji giełdowej 9.526 akcji Spółki, po cenie 2,60 zł za jedną akcję, oraz iii) ) w dniu 20 czerwca 2016 r. kupna na GPW w trybie transakcji pakietowej poza sesją 167.000 akcji Spółki, po cenie 2,95 zł za jedną akcję.
Zawiadomienie sporządzone zostało w dniu 21 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Konrad Korobowicz

Wiceprezes Zarządu