Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 31.12.2019 r. wartość jednego certyfikatu wynosi 276,02 zł. Na dzień 30.09.2019 r.​ wartość ta wynosiła 267,97​ zł. Spółka posiada 111.629 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
W załączeniu przekazujemy informację dodatkową o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ.

Informacja dodatkowa o strukturze aktywów i wycenie istotnych lokat Capital Partners Investment I FIZ na dzień 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu