Odstąpienie od przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych

Warszawa, dnia 2005-06-30
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 18/2005 – odstąpienie od przeprowadzenia publicznej oferty papierów wartościowych

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, iż podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia publicznej oferty od 500 tys. do 1.700 tys. akcji serii C, której cel zakładał finansowanie działalności inwestycyjnej, to jest nabycie lub objęcie udziałów lub akcji podmiotów gospodarczych.
Przyczyną odstąpienia od przeprowadzenie emisji akcji jest podjęcie decyzji o innej strukturze finansowania projektów inwestycyjnych.

Podstawa Prawna: par 39 RO – przyczyny odstąpienia od oferty

Prezes Zarządu
Paweł Bala