Spełnienie warunku dotyczącego zawartej znaczącej umowy

Warszawa, dnia 2005-09-07
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 24/2005 z dnia 1 września br., o zawarciu ze spółką Permobile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Umowy Sprzedaży Akcji eCard S.A., która to umowa została uznana za umowę znaczącą, Zarząd Capital Partners S.A. informuje, że został spełniony warunek zawieszający umowy, którym było nabycie przez Permobile Sp. z o.o. 97.316 akcji i wierzytelności eCard S.A.

Podstawa Prawna: par. 5 ust. 1 pkt 4 RO – spełnienie lub nie warunku w znaczącej umowie

Prezes Zarządu
Paweł Bala