Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Warszawa, dnia 2008-05-29
Komisja Nadzoru Finansowego

Raport bieżący nr 18/2008 – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Zarząd Capital Partners S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku. Ponadto informuje, że wymienione w wykazie informacje znajdują się w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Królewskiej 16.

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

Podstawa Prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Prezes Zarządu
Paweł Bala