Powołanie osób nadzorujących emitenta

Warszawa, dnia 2006-06-29
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 29 czerwca 2006r. do Rady Nadzorczej Spółki jej obecnych członków na kolejną trzyletnią kadencję.

Podstawa Prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe i par. 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Prezes Zarządu
Paweł Bala