Wniesienie skargi kasacyjnej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Zarząd Capital Partners S.A. („Spółka”), informuje o otrzymaniu od pełnomocnika procesowego informacji, że w dniu 29 marca 2021 r. została złożona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, w której Spółka zaskarżyła w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 26 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu