Ogłoszenie o NWZA Spółki Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2002-11-28

To jest defaultowa nazwa instytucji

Raport bieżący nr 30/2002 – ogłoszenie o NWZA Spółki Capital Partners S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 20 grudnia 2002, o godzinie 10:00 w siedzibie spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.Powołanie Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6.Powołanie komisji skrutacyjnej.
7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
8.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
9.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Imienne świadectwa depozytowe oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu prosimy składać do dnia 13 grudnia 2002 w siedzibie Spółki przy ul. Nowogrodzkiej 50 w Warszawie do godziny 17:00.

Podstawa Prawna: par. 28 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 29/01 RN CeTO S.A. z dnia 30 października 2001

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko