Wycena certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ i CP FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2023 r. otrzymała oficjalną wycenę certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ i certyfikatów inwestycyjnych CP FIZ subfundusz CP Private Equity.
Wartość jednego certyfikatu Capital Partners Investment I FIZ na dzień 31.03.2023 r. wynosi 448,27 zł, a na dzień 30.12.2022 r. wartość ta wynosiła 405,28 zł. Spółka posiada 5.500 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.
Wartość jednego certyfikatu CP FIZ subfunduszu Private Equity na dzień 31.03.2023 r. wynosi 134,95 zł, a na dzień 30.12.2022 r. wartość ta wynosiła 129,93 zł. Spółka posiada 24.959 certyfikatów inwestycyjnych CP FIZ subfunduszu Private Equity.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu