Lista akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A.

Warszawa, dnia 2002-10-07

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie

Raport bieżący nr 26/2002 – lista akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 października 2002r. reprezentowane było 100% kapitału akcyjnego Spółki, a wśród akcjonariuszy ponad 5% głosów posiadali:

Paweł Bala – 1.115.000 szt. akcji (50% wszystkich akcji), co dawało 50% głosów,

Arkadiusz Śnieżko – 760.000 szt. akcji (33% wszystkich akcji), co dawało 33% głosów.

Podstawa Prawna: art. 148 ust. 3 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

Prezes Zarządu Capital Partners S.A.
Arkadiusz Śnieżko