Wykup certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ

Capital Partners S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 7 października 2022 r. otrzymała informację o wykupie 7.002 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ za łączną kwotę 2.447.899,20 zł.
Po dokonaniu tego wykupu Spółka posiada 5.500 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Paweł Bala

Prezes Zarządu