Powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta

Zarząd Capital Partners SA ( dalej „Emitent”) informuje o otrzymaniu powiadomień o dokonaniu transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Pawła Bala pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta oraz Panią Annę Bala, będącą osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu.
Treść otrzymanych powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Powiadomienie o dokonaniu w dniu 18-05-2018 transakcji na akcjach Emitenta przez Pana Pawła Bala

Powiadomienie o dokonaniu w dniu 18-05-2018 transakcji na akcjach Emitenta przez Panią Annę Bala

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Paweł Bala

Prezes Zarządu